Slogan will be here

25.02.2016

assistentiewoningen voor OCMW Tienen

OCMW Tienen - KUMTICH

Dethier Bouwbedrijf, Zampone architecten en iVec zijn geselecteerd voor de bouw van 30 assistentiewoningen te Kumtich, in opdracht van OCMW Tienen. De geplande start van de werken is oktober 2016, de wooneenheden zullen voldoen aan de BEN norm van 2021.