Slogan will be here

Visie

iVec Architectuur & Energie is een multidisciplinaire samenwerking tussen architect en energiedeskundige. Hedendaagse architectuur dient ons inziens gepaard te gaan met een efficiënt en duurzaam omspringen van de energiebronnen. Dit is slechts op een efficiënte manier mogelijk door een integraal ontwerp waarin architecturale kwaliteiten steeds getoetst worden op niveau van energieprestaties, comfort en hygiëne, en dit reeds in het prille begin van de ontwerpfase. Deze samenwerking resulteert in een enorm snel, transparant en efficiënt proces, teneinde steeds een doordacht en verantwoord gebouw af te leveren.

Om de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen ziet iVec de meest duurzame oplossing in het optimaliseren van de bouwschil, met het oog op een (zeer) laag energietransport en een goede luchtdichtheid. Om de resterende energievraag te dekken kunnen hernieuwbare energieën een intelligente aanvulling zijn.

Het is cruciaal een totaaloplossing te bieden waarin alle noden van het gebouw gedekt zijn, niet meer en niet minder.

Naast integrale architectuuropdrachten zijn wij uiteraard steeds bereid onze expertise op energievlak in te zetten in diverse andere projecten. Dit zal dankzij onze gecombineerde architectuur -en energie-kijk op elk vraagstuk, het project enkel ten goede komen. Onze expertise situeert zich in:

passiefbouw energieneutrale gebouwen hernieuwbare energieën dynamische simulaties van gebouwen bouwknoopberekeningen EPB en PHPP certificatie ventilatie speciale technieken

Team

ir. Thomas Vercammen

ir. arch. Joke ibens

 

DYNAMISCHE
SIMULATIES

iVec tracht de energieprestaties en het comfort van een gebouw accurater te vatten met dynamische thermische simulaties (in tegenstelling tot statische berekenigstools zoals EPB en PHPP).
Een nauwkeurige zonnestudie kan inzicht geven in het zomercomfort en de performantie van bepaalde zonwerende maatregelen.
Een dynamische berekening van de warmtebelasting van het gebouw laat toe een gepaste dimensionering te maken van de opwekkings -en afgiftevoorzieningen.

BOUWKNOOP-
BEREKENINGEN

iVec adviseert in het oplossen van bouwknopen ter minimalisering van energieverliezen in het gebouw en voorkomen van condensatie met schimmelvorming tot gevolg.
Berekeningstechnieken worden gebruikt ter staving van de verschillende certificeringen (EPB, PHPP).

HERNIEUWBARE
ENERGIE

Na een grondige aanpak van de bouwschil ziet iVec een toepassing van hernieuwbare energie als perfecte aanvulling teneinde een energiezuinig gebouw te bekomen. Haalbaarheidsstudies naar rentabiliteit en vooral duurzaamheid staan hierin centraal. iVec staat garant voor een merkonafhankelijk advies en toetst de duurzaamheid af van de mogelijke hernieuwbare invullingen.

EPB / PHPP
CERTIFICATIE

iVec biedt een transparante opvolging van EPB studie (Vlaanderen en Brussel), alsook PHPP certificeringen die nodig zijn voor een officieel passiefgebouw label. Ook staat iVec in voor de ventilatieverslaggeving (ventilatievoorontwerp – ventilatieontwerpspecificaties – ventilatieprestatieverslag), sinds 2016 verplicht in Vlaanderen.

WARMTEVERLIES-
BEREKENINGEN

Teneinde de steeds lager wordende verwarmingsvermogens in te schatten is ten sterkste aangeraden een gedetailleerde warmteverliesberekening te maken aan de hand van norm NBN EN 12831, die voor elke ruimte bepaalt wat het benodigde verwarmingsvermogen bedraagt. De warmtebelasting juist in kaart brengen is de kers op de taart voor een energetisch efficiënt gebouw, om zo onder -of overdimensionering te vermijden.

INTEGRAAL ENERGIEONTWERP

iVec acht veel belang aan de totaalvisie van een gebouw, waar architectuur en energie-efficiëntie elkaar ontmoeten. Een eerste aandachtspunt is het optimaliseren van passieve gebouwtechnieken: oriëntatie ter maximalisatie van zonnewinsten, volumetrie en compactheid ter minimalisatie van de energiebehoefte, energetisch efficiënte gebouwindeling, enz… Een tweede fase bestaat uit de implementatie van hernieuwbare energietechnieken. Een haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energieën verschaft duidelijkheid in de rentabiliteit van verschillende techniekimplementaties. Doch geniet een optimalisatie naar duurzaamheid de voorkeur.

LICHTSTUDIES (ARTIFICIEEL/DAGLICHT)

Een belangrijk element van comfort en ook energiebesparing in een gebouw is de lichtkwaliteit. Vooral in scholen en kantoren wordt best gestreefd naar de hoogst mogelijke daglichtautonomie, om het verbruik van kunstlicht te beperken. iVec biedt studies aan waarin daglichtfactoren worden berekend om een eerste indruk te krijgen van de daglichtkwaliteit. Meer dynamische studies waarin de werkelijke oriëntatie en locatie wordt meegenomen (zogenaamde CBDM, Climate Based Daylight Modelling) geven een beter zicht op de bereikte daglichtkwaliteit doorheen het hele jaar. Dit kan gecombineerd worden met sturingen die op basis van de hoeveelheid daglicht in een ruimte de kunstverlichting regelen om zo met een minimaal verbruik een optimale werkomgeving te creëren.